اذخر (درمان بیماری های زنان)

شناسه محصول: 0017
0 بررسی
موجود در انبار
شناسه محصول: 0017

7,000 تومان

10 در انبار

توضیحات

کاربرد:

داروی عفونت زنان

دستور مصرف: کل محتویات ظرف را در آب فراوان به مدت ۲۰دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن باید در آن نشست.

نکته:

۱- شکل ظرف و مقدار آب باید به گونه ای باشد که آب تا ناف برسد.

۲- بانوان باید نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند.

 

اذخر و عسل و روغن زیتون

کاربرد: درمان خشکی رحم

دستورمصرف: تمام محتویات ظرف اذخر را در آب فراوان به مدت ۲۰دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن سی گرم عسل طبیعی و نصف لیوان روغن زیتون با آن مخلوط کرده و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه درآب آن بنشینند و آب تا ناف برسد.

 

اذخر و تباشیر

کاربرد: درمان کیست رحم

دستور مصرف: تمام اذخر را در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر هندی آسیاب شده اضافه شود و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر و عسل

کاربرد: درمان عفونت

دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر را در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن یک استکان عسل طبیعی اضافه شود. و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر و تخم خرفه وعسل

کاربرد: درمان خارش و سوزش

دستور مصرف: ۲۰ گرم پودر تخم خرفه آسیاب شده با کل محتویات ظرف اذخر جوشانده و پس از سرد شدن نصف لیوان عسل طبیعی به آن اضافه شود. و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر و نمک دریا

کاربرد: درمان گوشت های زاید واژن، رحم و تخمدان

دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر و به همان اندازه نمک دریا را در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن، بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه درآن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر و عسل  و نمک دریا وقسط شیرین

کاربرد: درمان گوشت های زائد واژن، رحم و تخمدان

دستور مصرف: تمام اذخر را با همان اندازه نمک دریا در آب زیاد ۲۰ دقیقه جوشانده پس از سرد شدن سی گرم عسل و ۲۰ گرم قسط آسیاب شده با آن مخلوط کرده و خانمها نیم ساعت دوشیزگان ۴۵ دقیقه در آن نشسته و آب باید تا ناف برسد.

 

اذخر و سماق

کاربرد: درمان خونریزی

دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر را با همان اندازه سماق معمولی در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه درآن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر و ابهل

کاربرد: خارج کردن جفت یا جنین مرده و یا قسمتی از جنین که در رحم باقی مانده باشد

دستور مصرف: تمام داروی اذخر را با یک قوطی داروی ابهل در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر با سنا

کاربرد: خارج کردن جفت یا جنین مرده و یا قسمتی از جنین که در رحم باقی مانده باشد

دستور مصرف: پنج بسته سنا را بایک ظرف اذخر درآب به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت باید در آن نشست .

 

اذخر و جامع امام رضا(ع) و عسل

کاربرد: زخم رحم و دهانه رحم

دستور مصرف: تمام داروی اذخر را ۲۰ دقیقه در آب زیاد جوشانده پس از سرد شدن یک داروی جامع (یا هر چند تعداد که تجویز شده باشد) و سی گرم عسل با آن مخلوط کرده بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب وشکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر و جمع کننده

کاربرد: کوچک کننده رحم

دستور مصرف: یک داروی اذخر و یک داروی جمع کننده در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

اذخر و خولنجان

کاربرد:

۱- بزرگ کننده رحم

۲- زخیم کننده رحمی که نازک باشد

دستور مصرف: یک داروی اذخر و یک داروی خولنجان را در آب زیاد ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن، بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

بررسی

  1. سروش (مالک تایید شده)

    سلام علیکم
    خدا قوت
    برای پلیپ رحم(گوشت های زاید) چند بسته نیاز میباشد و چند روز و با چه فاصله زمانی و در چه موقع از روز باید مصرف شود؟
    با تشکر

افزودن به بررسی محصول